środa, 3 września 2014

Opis projektu

Boiska znajdują się w fatalnym stanie technicznym, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia potencjalnych użytkowników. Ze względu na lokalizację wszelkie obiekty powinny być także dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy). Elementem składowym jest także bieżnia lekkoatletyczna, na której powinna znaleźć się nowoczesna nawierzchnia. Cały obiekt ma mieć charakter użytkowy dla szkoły, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Ponikwoda.
Główne problemy obiektu sportowego przy S.O.S.W. to:
- dramatycznie fatalny stan techniczny
- zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników
- brak dostępu mieszkańców dzielnicy do jakichkolwiek nowoczesnych obiektów sportowych
- nie wykorzystywanie potencjału obiektu na potrzeby dzielnicy
- brak promocji kultury sportu 
Celem projektu jest kompleksowy remont starych i zniszczonych po PRL-owskich asfaltowych boisk, znajdujących się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.
Kompleksowy remont boisk dotyczy działek nr 4/7, 4/17, 15/12, 22/19. Omawiany remont ma obejmować:
- budowę boiska treningowego do koszykówki
- budowę boiska treningowego do siatkówki
- budowę mniejszego boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną murawą
- wymiana nawierzchni istniejącej bieżni lekkoatletycznej (nawierzchnia tartanowa)

Cel:
- bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników
- szeroki dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych dla uczniów szkoły
- szeroki dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych dla mieszkańców dzielnicy
- promocja zdrowego trybu życia
- promocja kultury sportu
- promocja aktywnego trybu życia poprzez zagospodarowanie wolnego czasu
- integracja lokalnego środowiska społecznego
- organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym na rzecz dzielnicy
- podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności

Omawiany rejon dzielnicy Ponikwoda obejmujący obszar od ul. Węglarza do Rudnika, to najmłodsza część tej dzielnicy. Zdecydowana większość zabudowań i terenów zielonych znajdujących się na tym obszarze to prywatne wspólnoty mieszkaniowe o charakterze zamkniętym. Obszar ten można opisać jako „zamknięte getta”, na których brak wspólnej przestrzeni rekreacyjnej gdzie mieszkańcy wszystkich wspólnot mieszkaniowych mogliby aktywnie wypoczywać.
Remont terenów sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym pozwoliłby na integrację oraz aktywizację dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych z różnych osiedli dzielnicy Ponikwoda. Poprawienie infrastruktury sportowej na tym terenie będzie miało również istotny wpływ na podniesienie komfortu korzystania z obszaru samych uczniów SOSW. Otwarta postawa do współpracy całej dyrekcji SOSW, która z chęcią udostępnia obiekt, stworzy możliwości integracji młodzieży szkolnej z młodymi mieszkańcami. Pozwoli to także na aktywizację sportową, co będzie miało niebagatelny charakter edukacyjny i animacyjny dzielnicy. Odnowiony i atrakcyjny teren sportowy byłby szansą do budowania zintegrowanej społeczności lokalnej, czego zdecydowanie brakuje oraz propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Jednocześnie zwolni to z konieczności przemieszczania się na inne dzielnice Lublina.
Na ten moment stan techniczny obiektów zagraża zdrowiu uczniów szkoły (zwłaszcza niepełnosprawnych fizycznie) jak i potencjalnych użytkowników (mieszkańcom).
Obecna nawierzchnia boisk i bieżni nie spełnia przepisów bezpieczeństwa dla tego typu obiektów. Budżet obywatelski i jego poparcie przez mieszkańców miasta, to jedyna realna szansa na realizację wskazanego projektu.
Szacunkowy koszt projektu 1,5 mln
Na poniższej mapce zaznaczono usytuowanie boisk.

Projekt został wykonany w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014r i otrzymał numer D-22.